top of page
AdobeStock_347045462.jpeg
CL white.png

Energy Services

Riešenia pre udržateľnú budúcnosť

CL Energy Services je projektová spoločnosť so zameraním na dlhodobé projekty v oblasti energetiky, so zreteľom na obnoviteľné zdroje energie.

Komplexné riešenia

Náš tím skúsených energetických expertov sa pravidelne a aktívne zúčastňuje na energetických konferenciách ako napr. Energofórum, v odbornej rovine sa podieľa na príprave odvetvovej legislatívy, publikuje v odborných zdrojoch a spolupracuje s profesijnými zväzmi a asociáciami...

bottom of page