top of page
AdobeStock_253259756.jpeg
CL white.png

Energy Services

Model spolupráce

Model spolupráce je založený na rámcovej zmluve o spolupráci, na základe ktorej dochádza k realizácii nasledovných hlavných právnych vzťahov:
OK.png
Dialóg, prehodnotenie a zmluva
system.png
Naše zdroje & Vaša lokalita 

Prvým krokom je obhliadka a predbežné vyhodnotenie Vašej lokality, ako aj dialóg o Vašich predstavách a požiadavkách.

V prípade dohody následne na základe rámcovej zmluvy dochádza k dohode o dlhodobom užívaní majetku klienta na účely zriadenia a prevádzky energetického zariadenia.

Na tomto právnom základe následne dochádza k projektovému spracovaniu a významným investíciám zo strany CL Energy Services,

ops.png
Prevádzka

Po uskutočnení investícii a výstavbe energetického zariadenia  následne zabezpečujeme jeho prevádzku a výnosy z tejto činnosti.

Coop.png
Deľba ziskov

​Výnosy z prevádzky energetického zariadenia sú rozdeľované transparentne, na základe vopred dohodnutého kľúča a pomerov v prospech klienta a CL Energy Services.

bottom of page