top of page
AdobeStock_357208124.jpeg
CL white.png

Energy Services

CL Energy Services

we deliver
bright decisions
Naša spoločnosť
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_271a.jpg

CL Energy Services je projektová spoločnosť so zameraním na dlhodobé projekty v oblasti energetiky, so zreteľom na obnoviteľné zdroje energie.

Projektový tím
Documents and Blurred Business Men

Tím investičných a projektových manažérov v spolupráci so skúsenými právnikmi a ekonómami zabezpečuje najvyššiu úroveň projektového spracovania, ako aj maximálnej redukcie právnych a ekonomických rizík každého projektu.

Skúsenosti v energetike
Electricity Plugs

Náš tím skúsených energetických expertov sa pravidelne a aktívne zúčastňuje na energetických konferenciách ako napr. Energofórum, v odbornej rovine sa podieľa na príprave odvetvovej legislatívy, publikuje v odborných zdrojoch a spolupracuje s profesijnými zväzmi a asociáciami.

Dodávatelia
Engineers on Solar Roof

CL Energy Services zároveň spolupracuje so starostlivo vybranými dodávateľmi technických služieb, prác, materiálov a komponentov za účelom zabezpečenia maximálnej efektívnosti dlhodobej prevádzky.

bottom of page